helderheid voor iedereen!

…en vorm is een zelfstandig, professioneel bureau, dat met behulp van grafische vormgeving en cartografie hulp biedt aan overheden en bedrijven bij het helder ontsluiten van informatie over en resultaten van hun projecten. Op deze manier wil …en vorm informatie helder en inzichtelijk maken voor een breed publiek.

…en vorm denkt inhoudelijk mee en vertaalt specifieke (complexe) projectinformatie en projectresultaten naar snel begrijpbare (carto)grafisch helder vormgegeven producten, [infographics, kaartmateriaal, processchema’s, icoontjes en andere leeshulpen, beeldbewerking en fotografie].

…en vorm ontsluit deze heldere informatie naar een breed publiek door het vormgeven en produceren van presentatiemateriaal [powerpoints, banners, informatiepanelen, projectborden], publicaties [folders, rapporten, jaarverslagen, boeken], promotiemateriaal [flyers, posters, uitnodigingen, ansichtkaarten, stickers], informatiemateriaal [nieuwsbrieven, elektronische mailing, krantenadvertenties, personeelsbladen]

Tot slot verzorgt …en vorm ook bedrijfs- en projectherkennning [logo’s, beeldmerken, huisstijlen, projectvormgeving].