wie is…

Mijn naam is Anke van der Helm, geboren en getogen in Noord-Brabant, gevormd in Groningen.

Na het het afronden van de studies Natuurbeheer en Geografische Informatiekunde werkte ik tot 2008 bij de Dienst Landelijk gebied in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. Eerst als cartograaf en GIS-specialist, later als vormgever. In nauwe samenwerking met landschapsarchitecten, ecologen, civieltechnici en hydrologen, zorgde ik voor het analyseren, in kaart brengen, verbeelden en visualiseren van plannen voor het buitengebied.

De voorkeur voor het vertalen van een (technisch) plan naar beeld dat voor een breder publiek toegankelijk is, is steeds groter geworden. De inhoud ontsluiten en letterlijk vorm geven. Na het voltooien van de opleiding Grafisch vormgeven ben ik mijn eigen bedrijf gestart: … en vorm.

Wat ik goed kan en graag doe

is het analyseren, structureren en vereenvoudigen van complexe verhalen, tot een overzichtelijk geheel dat een breder publiek snel begrijpt. Het terug brengen naar de essentie. Het vertalen en leesbaar maken. Dit uit zich vooral in: kleur toepassen in tekst en beeld, verhalende cartografie in vorm van kaartreeksen, vereenvoudigde cartografie door het ‘uitkleden’ van complexe kaarten, infographics en schema’s maken om volgorde en/of samenhang duidelijk te maken, pictogrammen en andere leeshulpen bedenken om snel te zoeken en vinden, ondersteunend lay-outen, plannen en puzzelen.

Scholing

  • Grafische vormgeving, GOC
  • Kunstgeschiedenis, Vrije Academie
  • Diverse cursussen Adobe CS
  • Diverse cursussen presentatietechnieken, fotografie, social media
  • Geografisch Informatiekunde, Hanze Hogeschool Groningen
  • Milieukunde-Natuurbeheer, Van Hall Instituut Groningen

Samenwerking

… en vorm is een klein, flexibel bedrijf dat nauw samenwerkt met communicatieadviseurs, illustratoren, tekstschrijvers, websitebouwers, drukkerijen, reprobedrijven en bordenmakers.